Notweg vluchtelingen in Josephkerk

De eigenaar van de Amsterdamse Sint Josephkerk in Bos en Lommer zal geen aangifte doen tegen een groep uitgeprocedeerde asielzoekers. De groep heeft haar intrek genomen in de kerk na de ontruiming van de Notweg. Ze noemen zichzelf nu De Vluchtkerk.

Wat Fahrenheit Monumenten BV betreft mogen zij in de voormalige Rooms-Katholieke parochiekerk “overwinteren”.

Leave a Reply