Nu ook blowen in de Bijlmer? (update 15.15 uur)

Er is 12 jaar gezocht naar een goede locatie maar nu is het dan eindelijk zover. Het stadsdeel Zuidoost krijgt volgend jaar waarschijnlijk toch een coffeeshop, en mogelijk zelfs twee. De plannen van twee ondernemers liggen momenteel ter goedkeuring bij het gemeentebestuur. Zo meldt Het Parool zaterdag.

Zuidoost is vooralsnog het enige stadsdeel zonder coffeeshop. Het stadsdeelbestuur besloot in 2000 dat er een “legaal afzetpunt voor softdrugs” moest komen, maar de deelraad schroefde de vestigingseisen daarna dusdanig hoog op, dat alles vast liep.

Het voornemen van het gemeentebestuur om van de honderden coffeeshops in de binnenstad een aantal naar andere stadsdelen te verhuizen, heeft Zuidoost opnieuw in beeld gebracht.

Een lobbywerkgroep van het VOC (Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod), heeft inmiddels een “bidbook” samengesteld. Zo’n 130 exemplaren van dit bidbook zijn inmiddels verstuurd, aan de fractievoorzitters en drugswoordvoerders in de Eerste en Tweede Kamer, een zestal ministers van het vorige kabinet, de burgemeesters van de belangrijkste coffeeshopgemeenten en de invloedrijkste media. Daarnaast krijgt iedereen die geciteerd wordt in het bidbook een exemplaar per post.

Leave a Reply