NVWA: “Vogelgriepvirus absoluut niet in Amsterdam”

Volgens de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is er momenteel absoluut geen sprake van vogelgriep in Amsterdam. Dat meldt Lex Benden , woordvoerder van de NVWA. Over wat de aanpak zou zijn als het virus zich toch in Amsterdam zou voordoen, wil de NVWA geen uitspraak doen. Benden:“We hebben geen zin in wat-als-spelletjes”.

 

Zaterdag werd het zeer besmettelijke virus H5N8 geconstateerd op een kippenboerderij in Hekendorp, een dorp in het zuiden van de provincie Utrecht. Dat meldt de RIVM. Dit virus maakt niet alleen vogels en kippen ziek, maar ook mensen zijn er gevoelig voor. Volgens Jaap van Dissel, werkzaam bij het RIVM, is besmetting op mensen niet gevaarlijk. Het zal niet meer dan een griepje veroorzaken. Voor kippen is het echter wel extreem gevaarlijk. 30% van de besmette kippen sterft aan het virus. Het virus heeft zich ook verspreid naar andere delen van Europa. Zo is het ook aangetroffen op een eendenfokkerij in het oosten van het Engelse Yorkshire. Dat meldt de NOS. De 6000 eenden van dat bedrijf zullen worden geruimd. De EU wil de Nederlandse export aan banden leggen vanwege het virus.

 

Het virus werd zaterdag aangetroffen tijdens een reguliere controle. Vanaf juli 2014 is de frequentie van het aantal controles toegenomen in opdracht van staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken). Er wordt meer gecontroleerd op welzijn en gezondheid van de dieren. Dieren die worden geïmporteerd, worden direct bij aankomst aan de grens gecontroleerd. Ook worden ze steekproefsgewijs gecontroleerd op plek van bestemming. In het geval dat er een dierziekte is geconstateerd, controleert de NVWA intensiever. Er wordt dan ook strenger toegezien op import en export van het pluimvee. In het ergste geval verbiedt de NVWA de internationale handel van dieren die de ziekte onder de leden hebben.

 

Een pluimveehouder, een dierenarts of een onderzoekslaboratorium is verplicht om ziekten en virussen binnen het pluimveebedrijf te melden aan de NVWA. Doet een pluimveehouder dit niet, dan zijn daar consequenties aan verbonden. Dat is te lezen op de website van de NVWA. Wat deze consequenties precies inhouden, is per geval afhankelijk. Het kan gaan om bestuursrechtelijke boetes of om strafzaken. De verplichting van het melden geldt wanneer er klinische verschijnselen van een dierziekte voordoen. Naast de verplichting vanuit het bedrijf, worden de dieren ook gecontroleerd door een dierenarts van de NVWA.

Comments are closed.