OM in hoger beroep tegen uitspraak gezichtsbedekkende kleding

Op 21 november 2012 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in een drietal strafzaken. Het ging hier om personen die zich op 1 oktober 2011 tijdens een demonstratie op het Spui volgens de dagvaarding niet hadden gehouden aan een bevel van de burgemeester van Amsterdam. Dit bevel hield onder meer in dat er geen gezichtsbedekkende kleding mocht worden gedragen. De rechtbank heeft geoordeeld dat dit bevel onrechtmatig is gegeven en heeft alle verdachten daarom ontslagen van alle rechtsvervolging.

Het OM begrijpt de uitspraken zo dat de rechtbank meent dat de burgemeester het verkeerde artikel van de Wet Openbare Manifestaties aan zijn bevel ten grondslag heeft gelegd. Aan de vraag of de beperkingen strijd op zouden leveren met grondrechten is de rechtbank niet toegekomen. Het OM is het oneens met de interpretatie die de rechtbank aan de Wet Openbare Manifestaties geeft. Daarom gaat het OM in hoger beroep. De zaken zullen te zijner tijd door het gerechtshof in Amsterdam opnieuw worden beoordeeld.Het OM beschouwt deze uitspraken van de rechtbank niet als een verbod voor de burgemeester om beperkingen aan demonstraties op te leggen. Ook twijfelt het OM niet aan de bevoegdheid van de burgemeester om in deze demonstratie de beperkingen te stellen die hij heeft gesteld. Het gaat om de vraag of daarvoor de juiste wettelijke grond is gebruikt. Het betreft dus in hoge mate een technisch-juridische discussie. Het is dus goed mogelijk dat in de nabije toekomst de burgemeester opnieuw soortgelijke beperkingen aan demonstraties zal stellen als hij in dit geval heeft gedaan en dat het OM overtreders daarvan strafrechtelijk zal vervolgen.

 

Leave a Reply