Omwonenden meer last van pleziervaarders

In 8 jaar tijd is de overlast van langsvarende boten voor bewoners van huizen langs en woonboten in de gracht aanmerkelijk gestegen. Het onderzoek van de dienst Onderzoek en Statistiek toont dat het aantal boten sinds 2004 gelijk is gebleven maar dat omwonenden toch meer overlast ervaren. Ruim 75 procent geeft aan regelmatig hinder te ondervinden van voorbijvarende bootjes, 3 keer zoveel als in 2004. Behalve muziek zorgen ook geschreeuw en rommel voor overlast.

De gemeente Amsterdam gaf eerder dit jaar al aan harder op te treden tegen lawaaiboten.

 

 

Leave a Reply