Ondanks tevredenheid geen taalles meer in noodopvang

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft besloten dat er geen taalles meer gegeven wordt aan vluchtelingen in de Amsterdamse noodopvang. Deze lessen werden gegeven door vrijwilligers van het Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC), die hier nu noodgedwongen mee hebben moeten stoppen. Er zijn al langer geluiden dat voorzieningen in de noodopvang worden versoberd, en het feit dat taallessen verdwijnen lijkt hierbij te passen. We praten over de situatie met Miriam Meijs, directeur van het Amsterdams Buurvrouwen Contact. Zij geeft aan dat de lessen met ‘grote tevredenheid’ werden ontvangen, en houdt hoopt dat het COA nog op zijn beslissing terug komt.


More Berichten for Show:

Comments are closed.