Ondergrondse fietsenstalling Leidseplein onhaalbaar

Dit vinden het college van B&W en het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum. De bouw leidt tot 4 à 5 jaar hinder, wat onaanvaardbaar is op zo een druk plein. Het Kleine-Gartmanplantsoen zou door de bouw van de fietsenstallingen jarenlang veranderen in een bouwput. Het tramspoor moet worden omgeleid wat ook gevolgen heeft voor de rijbanen en de fietspaden. Daarbij komt dat de stalling ruim 30 miljoen euro kost, dit is fors meer dan de eerder begrote 17,6 miljoen euro.

Er wordt nu onderzoek gedaan naar alternatieven. De verwachting is dat er in 2020 op het Leidseplein ongeveer 3900 fietsplekken nodig zijn. Op dit moment zijn er ongeveer 1800 plekken. Het ombouwen van de voormalige gymzalen van het Barlaeus, een fietsplatform boven de Lijnbaansgracht bij de Zieseniskade en een fietsflat boven de Lijnbaansgracht bij de Melkweg zijn alternatieven. Ook een ondergrondse stalling op het Raamplein, het inrichten van tijdelijke spitsvakken op de uitgaansavonden en het omzetten van een aantal autoparkeerplaatsen in fietsparkeerplekken worden onderzocht. Deze alternatieven worden de komende tijd met de culturele instellingen, ondernemingen en bewoners besproken en op haalbaarheid en wenselijkheid bekeken.

Leave a Reply