Ondernemingsraad akkoord met bestuurssamenstelling VUmc

De ondernemingsraad van het VUmc brengt toch een positief advies uit over de samenstelling van het nieuwe bestuur. Eerder weigerde de OR dit en drong aan op het vertrek van bestuurder Wim Stalman. Stalman was omstreden omdat juist hij degene zou zijn die aangedrongen had op het vertrek van klokkenluider Piet Postmus. Longarts Postmus waarschuwde de inspectie over onveilige situaties op de longafdeling van het ziekenhuis. Hierop werd het ziekenhuis onder verscherpt toezicht gesteld.

 

Inmiddels is een compromis bereikt: Stalman zal zich niet meer bezighouden met patientenzorg, maar vooral onderwijstaken op zich nemen. Door deze nieuwe taakomschrijving kan de OR wel akkoord gaan met het aanblijven van Stalman.

 

Tags:

Comments are closed.