Onderzoek doet botsingen voorkomen

In Nederland draagt de wind bij aan hogere migratiesnelheden van vogels in de lente ten opzichte van de herfst. Vogels migreren waar mogelijk bij voorkeur in lagere luchtlagen.

Michael Kemp onderzocht de relatie tussen vogeltrek en atmosferische dynamiek. Hij gebruikte hiervoor onder meer een open source software-gereedschap dat de toegang tot en verwerking van atmosferische gegevens vereenvoudigt en een generiek vluchtsimulatiemodel met winddata. Met behulp van radarmetingen van vogeltrek onderzocht Kemp snelheid, tijdschema en hoogtedistributie van migrerende vogels in relatie tot de atmosferische omstandigheden.  Kemp kwam tot een model dat migratie-intensiteit voorspelt, en dat kan worden gebruikt om botsingen tussen vogels en vliegtuigen te voorkomen.

Leave a Reply