Onderzoek naar armoede in Amsterdam

De gemeente Amsterdam laat een onderzoek uitvoeren naar een mogelijke stijging van de verschillen tussen arm en rijk in de stad. Er leeft een algemeen beeld dat deze verschillen steeds groter worden. Bovendien zou dit onderscheid zich hoofdzakelijk bevinden tussen allochtonen en autochtonen, met ruwweg in het centrum de rijke autochtonen en buiten de ring de arme allochtonen.

Om te toetsen of dit beeld strookt met de werkelijkheid heeft wethouder van diversiteit Andree van Es opdracht gegeven tot een onderzoek aan de Adviesraad Diversiteit en Integratie.  Het Parool schrijft dat dit onderzoek ook dient om in beeld te brengen wat de negatieve en eventuele positieve effecten van deze tweedeling zijn. Mensen kiezen immers deels ook voor hun eigen woonplek. Kennelijk zijn er voor veel mensen ook positieve kanten aan de ‘armere’ wijken.

Leave a Reply