Onderzoek naar nieuw lotingssysteem voor middelbare scholen

Economen van de VU en de UvA doen onderzoek naar een nieuw systeem voor het loten voor een middelbare school. Ze gaan hierbij uit van de methode die met de Nobelprijs is bekroond en in de Verenigde Staten tot goede resultaten heeft geleid. Het onderzoek krijgt de steun van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam.

Afgelopen week is een brief naar de ouders van alle leerlingen van groep acht in Amsterdam gezonden. Zij moeten zich deze maand aanmelden voor een middelbare school en hierbij mogen ze één voorkeur opgeven. Vorig jaar werden 455 leerlingen uitgeloot in de eerste ronde en twaalf in de tweede.

Leave a Reply