Ontdaan over Cordaan

Zorginstelling Cordaan is op de vingers getikt door het stadsbestuur. Het college van B en W is niet erg ingenomen met de forse ontslagvergoeding die oud-bestuurder Karel Verweij heeft meegekregen bij zijn vertrek in 2012.

Dat schrijft het college in de beantwoording van schriftelijke vragen over de zaak van SP-raadslid Maureen van der Pligt. Het stadsbestuur vindt bovendien dat een en ander extra pijnlijk is in een tijd waarin honderden thuiszorgmedewerkers van Cordaan hun baan verliezen.

Leave a Reply