Ontmoetingsplek Piet Heinkade open

Op woensdag 4 april werd de Ontmoetingsplek Piet Heinkade officieel geopend. Wethouder Nevin Özütok, openbare ruimte en wijkaanpak van stadsdeel Oost en Irene Ponec, ontwikkelingsmanager van Ymere verrichtten de openingshandeling en gaven daarmee het startsein voor het in gebruik nemen van de Ontmoetingsplek. Door het laten horen van een rap maakten de kinderen uit de buurt duidelijk waarom speelgelegenheden in de buurt nodig zijn. Bewoners uit de buurt presenteerden hun ideeën voor mogelijke activiteiten op de Ontmoetingsplek. Het idee dat de meeste stemmen van bewoners uit de buurt krijgt, wordt uitgevoerd.

Leave a Reply