Ontruiming gebouw HVA door wateroverlast

Een gebouw van de Hogeschool van Amsterdam aan het Weesperplein vanmiddag ontruimd. Oorzaak was een breuk in de hoofdwaterleiding, waardoor hevige wateroverlast ontstond. Rond 14u was er onvoldoende water voor kranen en toiletten. Een uur later werden studenten en medewerkers verzocht het pand te verlaten. Vandaag komen alle lessen in het Benno Premselahuis te vervallen. Naar verwachting is het pand morgen weer veilig, zodat alle lessen kunnen worden hervat.

Bron: Foliaweb

Leave a Reply