Ontruiming publieke tribune vergaderzaal Deelraad Zuid

Gisteravond is de publieke tribune van de Deelraad Zuid vergadering door de politie ontruimd. Op de agenda stond onder meer de stemming over het investeringsplan Havenstraat-terrein. Ondernemers op het terrein, omwonenden, buurtgenoten en andere belangstellenden waren in groten getale aanwezig op de publieke tribune om hun stem te laten horen en getuige te zijn van de discussie en de stemming over het investeringsbesluit. De aanloop naar deze vergadering kent een lange en turbulente geschiedenis. Veel buurtbewoners zijn verbolgen over het gebrek aan inspraak. Stadsdeelwethouder Egbert de Vries wordt verweten dat hij probeert om het plan er doorheen te duwen. AmsterdamFM sprak met Martin van Vreden, de leider van deze groep bewoners.

Beluister interview

Leave a Reply