Ontslagvergoeding anders

De Kring van Kantonrechters heeft tijdens zijn vergadering  besloten geen aanbevelingen vast te stellen voor vergoedingen wegens kennelijk onredelijk ontslag na afgifte van een ontslagvergunning door UWV Werkbedrijf.

Aanleiding tot dit besluit zijn de plannen van het beoogde nieuwe kabinet voor het ontslagrecht, die begin deze week werden gepubliceerd. De Kring vindt het onverstandig enkele dagen hierna met aanbevelingen op basis van de oude wetgeving te komen. Met vaststelling en publicatie van die aanbevelingen zou verwarring kunnen worden gewekt en zou het wetgevingsproces mogelijk kunnen worden verstoord.

De vergadering was zeer positief over een berekeningsmethode, ontwikkeld door het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Met deze methode is het mogelijk een redelijke schatting te maken van de duur van de werkloosheid van een ontslagen werknemer en daarmee van de schade, die hij lijdt.

Leave a Reply