‘Onze Bond’ wilt dat huishoudtoets stopt

Onze Bond roept vanaf heden haar leden en achterban op om alle medewerking aan de zogeheten huishoudtoets te staken. Dat houdt in dat mensen zich niet melden op eenzijdig gemaakte afspraken van overheidswege en verder weigeren informatie af te geven welke het gewenste van deze mensonterende huishoudtoets ondersteunen.

Onze Bond is een landelijk opererende bond, die opkomt voor de belangen van mensen welke noodgedwongen een beroep moeten doen op overheidssteun en burgers met een krappe beurs.

Wij spraken met Ernst van Damme, interim voorzitter.

 

Leave a Reply