Op zoek naar de Big Five

Stadsdeelecoloog Fred Haaijen (tevergeefs) op zoek naar ringslangen op Uitdammerdijk

Ook in een stad als Amsterdam is natuur te vinden. Hele bijzondere natuur ook. Je moet soms alleen even weten waar je moet kijken. Iemand die precies weet waar je moet kijken is Fred Haaijen. Hij is stadsdeelecoloog van Amsterdam Noord en geestelijk vader van de lijst ‘Big Five van Noord’.

Onder de big five van Noord verstaan we de havik, de grutto, de ringslang, de wilde orchidee en de ijsvogel. Bijzondere dieren (en een plant) waarvoor je Amsterdam niet uit hoeft.

Vorig jaar nam Fred al verschillende groepen mee op epeditie door Amsterdam Noord. Dit jaar worden de expedities wegens succes herhaald. Zaterdag 27 april was de eerste en verslaggever Lars Witteveen was erbij.

Heb je de eerste editie van de expeditie helemaal gemist? Op 18 mei en 13 juli kun je ook nog met Fred op ontdekkingstocht. Meer informatie vind je op de website van het stadsdeel. In de tussentijd kun je Fred volgen op Twitter via @FHaaijen of de rest van de Amsterdamse ecologen via @stadsecoloog020.

Leave a Reply