Openbaar vervoer Amsterdam veiliger

Het Amsterdams openbaar vervoer wordt veiliger, zo blijkt uit de jaarlijkse OV zorgrapportage van het GVB. Het GVB meldt dat voor het eerst in 6 jaar het aantal incidenten gedaald is. In 2014 werden 269 ernstige gevallen gemeld van mishandeling, vandalisme, beroving en bedreiging, een daling van 15 procent vergeleken met jaar daarvoor. Tien jaar geleden lag dit aantal nog op 1100. Volgens het GVB komt de daling door de extra aandacht voor weerbaarheid van chauffeurs en ander personeel en door de inzet van mobiele zorgteams. Ook telde 2014 minder lichtere vergrijpen dan 2013. Het aantal overtredingen daalde met 13 procent.

Comments are closed.