opmerkelijk onderzoek AMC naar ontbindende benen

Het AMC gaat twee benen van overleden mensen in bakken met aarde stoppen voor onderzoek. Vervolgens halen ze deze bakken verschillende keren door de CT-scan. Zo kunnen de onderzoekers zien hoe en hoe snel de ledematen ontbinden. Ze hopen zo meer te leren over het precieze tijdstip van overlijden. Deze kennis kan de politie helpen bij onderzoek naar moord of doodslag. Nu is de schatting hoe lang iemand overleden is nog erg grof.

In de VS doen ze al langere tijd soortgelijk onderzoek, maar dan in de open lucht op de zogenaamde ‘body farms’. Op deze grote stukken open land worden lijken op verschillende tijdstippen begraven en kunnen forensisch onderzoekers de verschillende stadia van ontbinding van het menselijk lichaam bestuderen. Ethische bezwaren houden in Europa dit soort onderzoek in de open lucht tegen.

Comments are closed.