Opnieuw ruzie archieven Anne Frank

Het Anne Frank Fonds in Bazel en de Anne Frank Stichting in Amsterdam vechten opnieuw over de nalatenschap van Otto Frank, de vader van Anne Frank die in 1980 overleed. Dit meldt de Volkskrant vandaag. De twee partijen zijn het fundamenteel oneens over wat Otto Frank met zijn erfenis voor ogen had. Grove woorden worden in het conflict niet geschuwd. ‘In de jaren veertig werd de familie Frank onteigend door de Duitsers en hun handlangers. Nu probeert een Nederlandse stichting opnieuw onteigening door te voeren’, zegt bestuurslid Yves Kugelmann van het Fonds. De Stichting wil niet ingaan op de vergelijking.

De inzet van de ruzie vormen bijna vier strekkende meter brieven, documenten en foto’s die het Fonds aan de Anne Frank Stichting in Amsterdam in bruikleen gaf en terug wil hebben voor het nieuwe Familie Frank Centrum in Frankfurt. De Anne Frank Stichting weigert vooralsnog de teruggave, omdat volgens haar niet van al het materiaal vaststaat wie de juridische eigenaar is. Een deel ervan is afkomstig van de zolder van Buddy Elias in Bazel, de neef van Anne Frank. Het Fonds heeft hierover in 2011 al de rechtbank in Amsterdam ingeschakeld, die vorig jaar in een tussenvonnis bepaalde dat het Fonds moet bewijzen dat het de eigenaar is.

Tot enkele jaren geleden werkten de Stichting in Amsterdam (die het Achterhuis aan de Prinsengracht openstelt en beheert) en het Fonds in Bazel (dat de auteursrechten van Annes dagboek bezit) samen om alle archieven bijeen te brengen in Amsterdam. De Stichting zou in totaal zo’n twaalf strekkende meter materiaal onder haar hoede krijgen. De gedachte was dat alles op één plek beter te beheren was en bovendien beschikbaar zou worden voor onderzoek en publiek. In 2010 vroeg het Fonds de documenten en foto’s terug die al naar Amsterdam waren gebracht. ‘Over de motieven tastten wij in het duister’, zegt Leopold. Vorig jaar vernam hij via de pers dat het Fonds met het Joods Museum in Frankfurt het Familie Frank Centrum wil oprichten. In Frankfurt, en niet in Amsterdam, moet nu de nalatenschap van de Franks bij elkaar worden gebracht volgens het Fonds.

Leave a Reply