Oprotpremie voor de kunst

Deze week vergaderde de gemeenteraad onder meer over de zogenaamde uitstapregeling voor kunstinstellingen. Marja Ruigrok van de VVD nam het voortouw. Zij wil instellingen stimuleren om voor deze oprotpremie te kiezen. In plaats van het jaarlijkse subsidiebedrag krijgen ze driemaal het jaarbedrag, en moeten voortaan hun eigen broek ophouden.

Leave a Reply