Optreden DNB bij Libor fraude niet adequaat

  ”Omdat de eerste signalen over mogelijke manipulatie van de Libor dateren van 2009 kan de vraag worden gesteld of DNB niet eerder een onderzoek had moeten starten en wat de rol van AFM als gedragstoezichthouder in deze is.”
Dit schrijft minister Dijsselbloem in zijn brief over het Libor schandaal die hij gisteren aan de Tweede Kamer zond. Dijsselbloem gaat onder meer in op de rol van De Nederlandsche Bank (DNB).
Dijsselbloem schetst dat de Bank voor Internationale Betalingen in haar rapport uit 2008 al melding maakt van potentiële fraude met de Libor rente. Meerdere kranten hebben dit gerucht vervolgens opgepikt en er artikelen aan gewijd. DNB heeft desondanks geen actie ondernomen.
Dijsselbloem zegt verder nieuwe wetgeving voor te bereiden die strenger en harder ingrijpen door de toezichthouder in geval van rentefraude door banken mogelijk maakt.

 

 

Leave a Reply