Opvang in de bajes als wonen in Westerbork?

Vanaf deze augustus zullen er vluchtelingen worden opgevangen in het pand van de Bijlmer Bajes, dat tot afgelopen Juli nog functioneerde als gevangenis. De opvang is van tijdelijke aard en zal plek bieden aan 1500 vluchtelingen. Het opvangen en onderdak bieden aan vluchtelingen is iets dat Nederland in het verleden al eens vaker heeft gedaan. En juist dat feit riep bij ons vragen op. Er zijn voorbeelden van succes verhalen, maar er zijn ook mindere momenten te noemen, zoals de opvang van Nederlands-Indiers in het voormalige kamp Westerbork in Drenthe na de Tweede Wereldoorlog.

Maar is een plek die voorheen fungeerde als een gevangenis of als een strafkamp wel een plek om deze mensen te huisvesten? Wat zouden we kunnen leren uit het verleden? Deze kwestie bespreken wij met de directrice van het Indisch Herinneringscentrum, Yvonne van Genugten in Ritme van de Stad.

 


More Berichten for Show:

Comments are closed.