Ouderenmishandeling zichtbaarder

Steeds vaker wordt er melding gemaakt van ouderenmishandeling. Dat zei het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling vandaag.

Bij de meldpunten zijn in 2011 994 meldingen gedaan. Dat is 16 procent meer dan in 2010. Het is niet duidelijk waar de stijging van het aantal meldingen door wordt veroorzaakt.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een meerjaren actieplan opgesteld om ouderenmishandeling te bestrijden en uit de taboesfeer te halen. De komende tijd (tot 2014) stelt zij per jaar € 10 miljoen beschikbaar voor het Rijk, gemeenten, professionals en vrijwilligers om hier concreet mee aan de slag te gaan.

Leave a Reply