Ouderwets Salon gevoel bij L’Unsine op Zuid

Nieuw vermaak in Amsterdam Zuid, de culturele salon, “L'Usine op Zuid”.
Vanaf 18 okt. presenteert Ostade A'dam i.s.m. De Gemeenschap de eerste van een bijzondere reeks van 4. 
Diverse onderwerpen als kunst, wetenschap en andere levensterreinen komen aanbod.Ik verklap alvast dat de aftrap zal zijn met o.a, Lily van Ginneken over nut en noodzaak van beeldende kunst in de openbare ruimte en Thomas Spijkerman (Circus Treurdier, Treurteevee) over de manier waarop Treurdier in ons barre kunstklimaat overleeft. 
Het zondagmiddag gevoel van ontmoeten en ontspannen staat centraal in het van Ostade Theater.

Fabiola Veerman sprak met Roy Peters en Mark Walraven

Comments are closed.