Overhoeks de maat genomen

Achter het EYE en de voormalige Shell-toren bevindt zich een terrein dat al zo lang braak ligt dat het een kleine wildernis in een verder stedelijke omgeving is geworden. Door de financiële crisis is het onduidelijk wanneer dit stuk grond bebouwd zal worden.

Vijf leerlingen van het Bredero Lyceum in Amsterdam-Noord zijn de afgelopen maanden, in opdracht van Ymere, aan de slag gegaan met dit braakliggende terrein. Zij kregen de opdracht om voor deze plek een tijdelijke, mobiele ontmoetingsplek te bedenken, die zou voldoen aan de wensen van bewoners van Overhoeks.

Na verschillende brainstormsessies, hebben de leerlingen een ontwerp op papier gezet en vervolgens uitgewerkt in een maquette. Ontmoeting, samenwerking, duurzaamheid, groen en tijdelijkheid zijn de belangrijkste peilers van het project.

Op vrijdag 15 maart presenteren de leerlingen hun ontwerp bij ARCAM.

Leave a Reply