Overlastaanpak kan beter

De centrale aanpak van gezinnen die voor ernstige overlast in hun omgeving zorgen, komt per definitie te laat. Het aanstellen van een gezinsmanager die alle drang- en dwangmaatregelen regisseert, gebeurt pas als andere, minder ingrijpende maatregelen hebben gefaald. De problematiek van dergelijke gezinnen blijkt hardnekkig.

Dat concluderen onderzoekers van het Verwey Jonker Instituut. Ook in Amsterdam kan het beter.

Leave a Reply