Particuliere garages krijgen geld

Particuliere garagehouders in de binnenstad krijgen begin 2014 bijna zeven ton euro van stadsdeel Centrum. Dit is het bedrag dat ten onrechte aan de gemeente door hen is betaald.

Er zijn in het Centrum tientallen grote en kleine privégarages gevestigd die vooral gebruikt worden door autobezitters die op een jarenlange wachtlijst staan voor een parkeervergunning.

In 2005 besloot het stadsdeel Centrum tot een garageverordening. Dat hield onder meer in dat autobezitters die van een particuliere garage gebruik maakten, van de wachtlijst verwijderd zouden worden. Bovendien moest de garagehouder eenmalig 243 euro leges per parkeerplaats aan het stadsdeel betalen. Deze verordening is nu teruggedraaid.

Leave a Reply