Partij van de Dieren wil gif Roundup laten verbieden door stadsdelen

Het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel Roundup, oftewel glyfosaat, wordt nog steeds gebruikt in de meeste Amsterdamse stadsdelen. “Het wordt gespoten op stoepen en bij kinderspeelplaatsen, de bewoners maken zich ongerust. Het wordt tijd dat het verbod hier versneld ingaat”, aldus Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Amsterdam.

Roundup wordt in verband gebracht met hormoonverstoringen, de ziekte van Parkinson en bepaalde soorten kanker. In september vorig jaar diende de Tweede Kamerfractie van GroenLinks een motie in om het non-commerciële gebruik van Roundup te verbieden. De motie werd aangenomen en staatssecretaris Atsma kondigde een verbod aan, maar bleek hier naderhand geen haast mee te willen maken. Hij wil volgens het Nationaal Actieplan Duurzame Gewasbeschermingsmiddelen het verbod pas in 2018 laten ingaan.

De fractie van de Partij voor de Dieren in Amsterdam is al sinds augustus 2011 bezig om Roundup op de agenda te zetten. Al snel bleek echter dat de centrale stad geen bevoegdheid heeft over het gebruik van Roundup, maar dat deze bij de stadsdelen ligt. Gesteund door de landelijke motie kreeg de Partij voor de Dieren Amsterdam de wethouder zover om bij de stadsdelen Roundup op de agenda te zetten.

Een recente rondgang langs de stadsdelen leert dat na de oproep van de wethouder alleen stadsdeel Oost en eventueel Zuidoost bereid zijn om versneld te stoppen met Roundup. Het gaat Van Lammeren nu vooral om de stadsdelen Zuid, Noord en Centrum, want die blijven Roundup gebruiken.

“Uit wetenschappelijke rapporten blijkt dat het werkzame bestandsdeel glyfosaat een gevaarlijk middel is dat in verband wordt gebracht met allerlei ziekten bij mens en dier. Bovendien vormt Roundup een bedreiging voor de productie van drinkwater uit oppervlaktewater. Dat wij een middel van die aard in Amsterdam aantreffen bij kinderspeelplaatsen, is wat mij betreft echt onacceptabel.” Van Lammeren vindt dat gemeenten en stadsdelen weinig voortvarend met het onderwerp omgaan en wil Roundup weg hebben uit de stad. Amsterdammers sluiten zich bij hem aan. Onder de titel Amsterdam Gifvrij zal er binnenkort in Amsterdam actie worden gevoerd.

 

Leave a Reply