Partij voor de Dieren strijdt tegen gif in Zuid

In heel Amsterdam Zuid heeft de Partij voor de Dieren dit weekeinde bordjes geplaatst die bewoners waarschuwen tegen het gebruik van landbouwgif in de buurt. Alleen in dit stadsdeel wordt op stoepen en straten nog Round Up gebruikt, een onkruidbestrijdingsmiddel dat volgens de partij schadelijk  is voor mensen, dieren en het milieu. Hoewel oppositiepartijen in de deelraad  eerder al acties voerden tegen het product, blijft D66-wethouder Blaas er aan vasthouden.

Volgens Amsterdam Gifvrij, een initiatief van de Partij voor de Dieren, kan het middel kanker, Parkinson en hormoonverstoringen  veroorzaken. Al sinds 2011 voert de partij actie voor een gemeentelijk verbod op het middel. Een initiatiefvoorstel om gifgebruik in de hele stad te stoppen haalde het niet in de gemeenteraad. Ondanks dat gaat Amsterdam Gifvrij door met haar strijd tegen Round Up. Om stadsdeelraad Zuid alsnog op andere gedachten te brengen wordt Amsterdammers opgeroepen een petitie te tekenen op www.amsterdamgifvrij.nl.

Leave a Reply