Peggy Burke (PvdA) maakt zich zorgen om WMO

De plannen omtrent de Wet Maatschappelijke Ondersteuning baren Peggy Burke van de PvdA zorgen. ‘Eigen kracht’ wordt volgens haar vervangen door ‘eigen verantwoordelijkheid’. We leven in een geindividualiseerde samenleving, waar iedereen voor zichzelf moet zorgen. Aldus Burke. Gelukkig staat zij niet alleen in dit standpunt. Maatschappelijke organisaties delen haar mening. De PvdA’ er vindt dat er mooie plannen zijn gemaakt, maar ze vraagt zich af hoe de gemeente deze initiatieven gaat faciliteren. Ze heeft samen met andere partijen een motie ingediend voor de goede kwalitiet van vrijwilligerswerk, die werd gesteund door de gemeente. Helaas heeft ze de inhoud hiervan niet teruggezien in de WMO plannen. Burke heeft nog veel zorgen die de wethouder nog niet heeft kunnen waarmaken. De commissie heeft besloten het plan een tweede keer te bespreken. Hierdoor zijn de gevolgen van de WMO plannen beter te overzien.

Leave a Reply