Politie demonstreert voor betere CAO

Vanochtend heeft de politie op de Dam gedemonstreerd voor een betere CAO door de sirenes van een vijftiental politiewagens een minuut lang te laten loeien. In het hele land wordt er vandaag op deze manier actie gevoerd voor een betere CAO. De politietop heeft al laten weten de acties onverantwoord te vinden en zegt erop toe te zullen zien dat agenten niet onrechtmatig handelen. Mocht dat wel het geval zijn, dan beraadt de top zich op beperking van de acties. De leiding riep politieagenten op niet mee te doen aan de acties. Politievakbond ACP is niet onder de indruk van de oproep. Volgens vakbondsvoorzitter Gerrit van der Kamp zet de leiding met de oproep het grondrecht van het personeel om actie te mogen voeren onder druk. De vakbond is het oneens met de huidige CAO-voorstellen die zij `schraperig` en een `klap in het gezicht` noemt. Wat de vakbonden betreft wordt er elke vrijdag actie gevoerd, net zolang tot er een nieuwe CAO ligt.

Comments are closed.