Politieke interesse Amsterdammers beroerd

De politieke interesse van Amsterdammers is beroerd, dat blijkt uit de eerder deze week verschenen Burgermonitor van de dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente.
In totaal hebben 2767 Amsterdammers de enquete ingevuld.
Daarvan zegt een derde geen interesse te hebben in de gemeentepolitiek, dat is een stijging van tien procent in vergelijking met 2010. Alleen in 2000 en 2001 lag de belangstelling voor de lokale politiek nog lager.
Slechts 64 procent zegt zeker te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Dat is fors minder dan bij de vorige verkiezingen in 2010, toen 75 procent vooraf aangaf zeker de gang naar het stembureau te zullen maken. Overigens blijkt uit de cijfers ook dat ieder verkiezingsjaar de stemintentie 20% hoger ligt dan de daadwerkelijke opkomst.

Op de vraag naar de naam van de burgemeester kwam Van der Laan in 8 van de 10 antwoorden naar voren, maar interessant is dat ook Job Cohen, Lodewijk Asscher en Mark Rutte (!) werden genoemd als burgemeester.
U kunt hier de Burgermonitor vinden.

Leave a Reply