Portret Rembrandts vrouw naar Amsterdam Museum

Een portret van Rembrandts vrouw komt naar Nederland.

Het schilderij van Rembrandt is nog nooit eerder in Nederland tentoongesteld. Op het schilderij is Rembrandts eerste vrouw Saskia van Uylenburgh te zien. Het portret is een bruikleen van National Galery of Art in Washington en maakt vanaf 2 augustus deel uit van de vaste opstelling van Amsterdam Museum.

Tags:

Leave a Reply