‘Preventief huisbezoek’ moet eenzaamheid verminderen

Amsterdam kent 75.000 ouderen, en door bezuinigingen en veranderingen in de wijkzorg wordt er steeds meer van hen gevraagd. Het liefst blijven zij zo lang mogelijk zelfredzaam en op zichzelf wonen, indien nodig met hulp van het eigen netwerk en ondersteuning uit de buurt. Dat gaat de meeste ouderen goed af, maar lang niet allemaal. De PvdA, Partij van de Ouderen en de SP hebben daarom een initiatiefvoorstel ‘Preventief huisbezoek ouderen’ ingediend, welke gisteren werd aangenomen. Met een duidelijk doel en visie in kaart brengen wat ouderen uit de risico groep behoeven. Hoe dit klaargespeelt zal worden hoort je in Rimte van de Stad van gemeenteraadslid voor de SP, Nelly Duijndam. 


More Berichten for Show:

Comments are closed.