Protest voor inheemse volkeren op de Dam

Vandaag demonstreren enkele tientallen mensen op de Dam tegen de schendingen van de rechten van inheemse volken en stammen wereldwijd. Het is vandaag de Internationale Dag van Inheemse Volken.

,,Vandaag is de dag dat we inheemse culturen vieren en aandacht vragen voor mensenrechtenschendingen”, zegt Nellie Werner van de internationale mensenrechtenbeweging Survival International, die de bijeenkomst medeorganiseert. ,,Landroof is voor deze mensen het grootste probleem en zij hebben te lijden onder het economische gewin van overheden en multinationals.”

Bron: Amsterdam Dichtbij

Leave a Reply