Protonentherapiecentrum in Amsterdam

Er komen zo goed als zeker vier protonentherapiecentra in Nederland, vermoedelijk in Groningen, Amsterdam en Maastricht, dat meldt het Technisch Weekblad op haar website. Het vierde centrum wordt zeer waarschijnlijk toegewezen aan het samenwerkingsverband tussen Delft, Leiden en Rotterdam. Protonentherapie is een andere manier van bestralen. Protonentherapie moet de huidige vorm van tumorbestraling – op basis van fotonen – gedeeltelijk gaan vervangen. Bij protonentherapie kunnen artsen nauwkeuriger en met hogere doses bestralen. Dat komt omdat fotonen al het weefsel dat ze tegenkomen beschadigen, terwijl een ioniserend deeltje als een proton vrijwel al zijn energie afgeeft vlak voordat het in het weefsel tot stilstand komt.

Leave a Reply