PvdA schrikt van aantal meldingen huiselijk geweld

Marjolein Moorman, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Amsterdam, is geschrokken van het aantal van tienduizend meldingen per jaar van huiselijk geweld. Daarbij moeten ook nog de duizenden gevallen geteld worden van mensen die geen aangifte durven te doen. Het zijn getallen waarvan men gruwt in de politiek.

Ondanks de vele maatregelen die zijn genomen, zoals uithuiszettingen, straatverboden en een meldcode voor leraren, crècheleiders, dokter en maatschappijk werkers, staat het onderwerp huiselijk geweld niet op de prioriteitenlijst van de politie. Voor de politie is het vaak een lastige zaak als er geen letsel wordt geconstateerd en er geen getuigen zijn. Het is voor hen dan moeilijk zo’n aangifte te verwerken. Bovendien vergen deze zaken veel tijd.

Moorman denkt dat de verbeteringen kunnen komen uit een vergaande samenwerking van alle betreffende hulpinstanties. En extra geld zou geen luxe zijn deze problemen grondig aan te pakken.

Leave a Reply