PvdA: ‘Te veel misstanden in Amsterdamse ouderenzorg’

32 demente bewoners van de Elisabeth Otter Knoll Stichting, een verzorgingstehuis in Buitenveldert, moeten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg worden overgeplaatst, omdat de zorg in het tehuis tekortschiet. Dat is rampzalig voor deze mensen, die intensieve zorg nodig hebben, en hun familie, schrijft PvdA-raadslid Maarten Poorter.

Het incident is het zoveelste in een lange rij misstanden in Amsterdamse zorginstellingen voor ouderen en mensen met een beperking. Alleen al in de afgelopen maanden waren er wantoestanden in Verpleeghuis Slotervaart, het Sarphatihuis, De Kleine Johannes en Villa Spijker. Actievoerders van vakbond Akvakabo bezetten onlangs het Sarphatihuis van zorgaanbieder Amsta. En vorige week werd bekend dat Villa Spijker na veel ellende wordt gesloten. Daar werden zorgplannen niet nageleefd, was er te weinig tijd voor begeleiding bij douchen en toiletbezoek en ontbrak het aan veiligheid. Het personeel werkt hard, aldus Poorter, maar staat onder voortdurende werkdruk doordat het te krap wordt ingepland.

Het PvdA-raadslid stelt dat de bestuurders van de zorginstellingen ondertussen lonen verdienen die ver boven de Balkenendenorm uitkomen. En extra middelen bestemd voor de zorg uit Den Haag worden voor andere doeleinden gebruikt, zoals het aanvullen van reserves en het aannemen van communicatiemedewerkers.

Poorter haalt in zijn betoog uit naar VVD-wethouder Van Der Burg die niets zou doen aan de vele incidenten in de zorg. Ook van de ‘Bestuursambitie ouderenzorg’  zou niet veel zijn terechtgekomen. Deze werd in 2011 ondertekend door onder andere de gemeente Amsterdam en zorgaanbieders. Uitgangspunt was het woon- en leefklimaat in zorginstellingen te verbeteren. Poorter pleit dan ook voor een kwaliteitsaanpak voor de Amsterdamse zorg met een zorgnorm die wordt nageleefd.

Leave a Reply