PvdA wilde wel degelijk in college met D66

De Amsterdamse PvdA heeft zich wel degelijk bereid getoond om er met D66 uit te komen en een nieuw college te vormen. Dat zegt PvdA-leider Marjolein Moorman op AmsterdamFM in het radioprogramma Stopera op zondag.

 

Zij reageert daarmee op de uitspraken van de Amsterdamse D66-leider Jan Paternotte dat de PvdA zich niet bereidwillig toonde. “Wij hebben elke ronde van de langdurige formatie verschillende voorstellen gedaan om met D66 een coalitie te vormen. Met zijn tweeën, of met daarbij nog GroenLinks of de SP. Het is dan ook volstrekte onzin om te zeggen dat de PvdA niet haar hand heeft uitgestoken. Dat kun je ook terugvinden in de formatierapporten.” Alleen de combinatie met D66 en de VVD lag volgens Moorman ‘lastig’. “Dat was niet de meest voor de hand liggende coalitie.”

 

Volgens Paternotte ligt het aan de PvdA zelf dat ze niet in de coalitie zijn gekomen en niet aan D66. Hij wees er daarbij op dat de PvdA, na het klappen van de onderhandelingen met GroenLinks, niet op het initiatief van D66 is ingegaan om twee informateurs aan te stellen: één van D66 én één van de PvdA. Paternotte wil met zijn uitspraken het heersende beeld ontkrachten dat D66 er alles aan zou hebben gedaan om de PvdA buiten de onderhandelingen te houden. Uiteindelijk kwam er een informateur van D66 en een informateur van SP, wat uiteindelijk leidde tot een college van D66, SP en VVD.

 

Toen Paternotte met het voorstel kwam om informateurs aan te stellen van PvdA en D66, voelde de PvdA zich daardoor ‘overvallen’. “Ik heb toen verschillende gesprekken gevoerd met D66, maar kreeg daaruit niet het gevoel dat D66 werkelijk een coalitie met ons wilde. Sterker nog er stond toen in de krant dat een aanstelling van deze twee informateurs niet direct betekende dat wij met zijn tweeën een college zouden vormen.” De PvdA-fractie was daarom niet overtuigd dat de partijen eruit zouden komen. “Je moet begrijpen wat elkaars wensen zijn. D66 had eerder al aangegeven dat het niet zonder de VVD kon. Terwijl wij paars juist het minst voor de hand liggend vonden en onze twee opties nog niet waren onderzocht. Bovendien waren we toen al tweeënhalve maand bezig, dus experimenteren was op dat moment niet meer aan de orde.”

 

 

Comments are closed.