Raad voor Cultuur spreekt van duivelse dilemma’s

Slecht nieuws voor veel Amsterdamse cultuurinstellingen, waaronder het Rijksmuseum. Het rapport ‘Slagen in Cultuur: advies over de culturele basisinfrastructuur 2013-2016’ bevat de subsidieadviezen van de Raad voor Cultuur, en die zijn niet mis te verstaan. Bijna 40% van de 118 aanvragen heeft van de Raad een negatief subsidieadvies gekregen. Over 73 aanvragen heeft de raad een positief subsidieadvies gegeven, maar verbindt aan 21 daarvan een of meer voorwaarden.

De bezuinigingen op de basisinfrastructuur slaan gaten in het cultuurbestel. Aan de andere kant zetten de bezuinigingen zetten de sector ook juist in beweging. De omslag naar een cultuursector die minder afhankelijk is van de overheid, is in volle gang. De Raad voor Cultuur is het onafhankelijke en wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media.

‘Zulke keuzes maken levert duivelse dilemma’s op’, aldus Jeroen Bartelse, algemeen secretaris van de Raad voor Cultuur. In de uitzending lichtte hij het rapport en de consequenties daarvan voor Amsterdamse cultuurinstellingen uitgebreid toe.

 

Leave a Reply