Raad voor Cultuur: zorgen om Eye Filminstituut

De Raad voor Cultuur is bezorgd om het Eye Filminstituut. De Raad vindt dat Eye tekortschiet in het uitdragen van een duidelijke visie. Ook de financien zijn een  punt van zorg: Eye moet meer ondernemerschap tonen. De Raad vindt wel dat de gemeente Amsterdam meer zou moeten bijdragen. ‘Het nieuwe gebouw aan het IJ is een toeristische attractie geworden en dan staan de 50.000 euro die de stad tot nu toe heeft bijgedragen, in geen verhouding tot de betekenis van Eye voor de stad”, aldus voorzitter Joop Daalmeijer.

Eye krijgt een subsidie van bijna 7 miljoen euro, maar moet dan wel in twee jaar flinke vooruitgang tonen.

Leave a Reply