Raadscommissie bespreekt Hoofdlijnen nieuw bestuurlijk stelsel

Op woensdag 17 oktober 2012 vergadert de raadscommissie Algemene Zaken van 9.00 tot 11.00 uur in de Boekmanzaal (stadhuis). Op de agenda staan de Hoofdlijnen van het nieuw bestuurlijk stelsel. Dit is het voorstel van het college voor de wijze waarop Amsterdam bestuurd gaat worden als de stadsdelen worden afgeschaft. Op 5 juli 2012 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel afschaffing deelgemeenten aangenomen. De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel dit najaar. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, treedt de wet in maart 2014 in werking.

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?