Radicalisering in Amsterdam groeit snel

Gisteren maakte de VVD bekend dat zij het radicaal-islamitisch gedachtegoed beter in kaart willen brengen en harder willen aanpakken. Nu wordt alleen bij constatering van radicalisme ingegrepen, maar ook overdracht van dergelijke opvattingen moet worden tegengegaan, aldus de VVD. 

In de hoofdstad zijn meerdere bewegingen actief die opereren in het grijze gebied tussen activisme en extremisme. Hoewel deze groepen nu nog geen concrete problemen veroorzaken, vormen zij door het extreme doel dat zij nastreven en hun provocerende methodes een groot risico. In gesubsidieerde buurthuizen worden zelfs radicale lessen gegeven, zegt de AIVD. 

Dilan Yesilgoz-Zegerius, gemeenteraadslid veiligheid van de VVD, gaat hierover vragen stellen aan burgemeester Van der Laan. Hoe groot is het probleem nu eigenlijk? Amsterdam FM sprak met haar in het programma Ritme van de Stad. 

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?