Ramón Spaaij benoemd tot bijzonder hoogleraar sportsociologie

De socioloog Ramón Spaaij zal per september het bijzonder hoogleraarschap sportsociologie gaan vervullen aan de UvA.

Hij stelt dat een realistische kijk nodig is op sport als bindmiddel. Sport kan zeker een positieve invloed hebben op sociale verbanden door mensen met uiteenlopende achtergronden in contact te brengen. Zo wordt sport vaak ingezet om overlastgevend gedrag van jongeren tegen te gaan, integratie te bevorderen en om de leefbaarheid in stadswijken te vergroten. Maar aan de andere kant moeten verwachtingen ook weer niet te hoog worden gesteld. Zo botsen sommige personen, zoals niet-westerse migranten en mensen met een handicap, soms op hoge sociale en culturele barrières op hun weg richting sportdeelname.

Leave a Reply