Re: Provincie is om, windmolens gaan er komen

De Provincie Noord-Holland gaat onderzoeken welke ambitieuze maatregelen nodig zijn om de CO2-uitstoot te reduceren. D66 diende maandagavond samen met PvdA een voorstel in om 80 tot 95% minder CO2 uit te stoten in 2050. De meerderheid van Provinciale Staten in Noord-Holland wil daarmee de eerste provincie zijn die de Parijse klimaatafspraken in concrete vorm omarmt.
Dit was de inleiding waarmee Andries Tijssens de mooie plannen van de Provinciale Staten toelichtte. Iets te mooi vond Rosan Kocken van GroenLinks. In Ritme van de Stad wilde ze uitleggen wat er niet deugde aan de uitspraken van Tijssens (luister hier) en hoe het er volgens haar dan wel voor staat.

Comments are closed.