Rechter: Rapporten over restauratie schilderij moeten openbaar

De rechtbank heeft de gemeente Amsterdam opgedragen de NFI-rapporten over de restauratie van het schilderij ‘Who’s afraid of Red Yellow and Blue III’ openbaar te maken. In 1986 is het schilderij van Barnett Newman in het Stedelijk Museum Amsterdam met een stanleymes bewerkt. De gemeente Amsterdam heeft dit schilderij door restauratiebedrijf Goldreyer Ltd. laten restaureren. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft de restauratie onderzocht en heeft zijn bevindingen in 1991 en 1992 in twee rapporten neergelegd.

Leave a Reply