Referendum schort verzelfstandiging Haven Amsterdam op

In de media wordt het gemeenteraadsbesluit van 29 november dat de verzelfstandiging van de haven van Amsterdam mogelijk maakt gemeld, zonder dat daarbij wordt aangegeven dat er een referendum hierover wordt georganiseerd. Op de website van de Gemeente Amsterdam lezen we dit wel; ‘”De Amsterdammer Luc Sala wil 26.000 handtekeningen verzamelen om een referendum over de Haven af te dwingen. Burgemeester Eberhard van der Laan houdt er serieus rekening mee dat dit referendum er komt. Het zal leiden tot vertraging, maar dat hoort erbij. De gemeente kan nu wel een beslissing nemen over de verzelfstandiging, maar pas na februari 2013 zal deze beslissing geldig zijn als duidelijk wordt of er een referendum komt. Het gaat om een raadgevend referendum, dus de raad hoeft de uitkomst niet op te volgen. De uitkomst geldt pas bij een opkomst van 20%.”

Luister naar het interview van Haije Bouwman met initiatiefnemer van het referendum journalist Luc Sala, waarin hij aangeeft dat het hem vooral om een democratische besluitvorming gaat, maar ook dat de in totaal 2650 hectare voor de absurd lage prijs van 6 euro per vierkante meter wordt verkocht.

Leave a Reply