Rembrandtplein op de schop

 

Vanaf 1 juli gaat de gemeente het Rembrandtplein en Thorbeckeplein veiliger en gastvrijer maken. Daartoe heeft de gemeente het conceptactieplan Openbare Ruimte Rembrandtplein opgesteld. Het is de bedoeling dat de pleinen schoner en sfeervoller worden. Geparkeerde fietsen en scooters zullen worden aangepakt en de verlichting wordt aangepast om de sociale veiligheid te vergroten. Dat gebeurt vooral door het aanstellen van stewards die het publiek gastvrij onthalen. 

Ook wordt geëxperimenteerd met een autovrije Reguliersdwarsstraat op vrijdag- en zaterdagavond vanaf 21.00 uur – dat is nu vanaf 23.00 uur. Volgend jaar wordt de pilot geëvalueerd en tussentijds wordt er gekeken in hoeverre de maatregelen in de praktijk effect sorteren. Omwonenden kunnen via een buurtpanel meedenken over het terugdringen van de overlast. 

En dat die maatregelen nodig zijn bevestigt pleinmanager Ernst Weidema in Ritme van de Stad. 

 

 

 

Comments are closed.